روابط عمومی:

پیگیری فضای سبز و کاشت نهال

شناسه خبر : 85891

1398/09/26

تعداد بازدید : 39

 پیگیری فضای سبز و کاشت نهال
پیگیری فضای سبز و کاشت نهال توسط مدیر محترم حوزه های علمیه خواهران استان در مرکز مدیریت بوشهر روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر


پیگیری فضای سبز و کاشت نهال توسط حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی مدیر محترم حوزه های علمیه خواهران استان در مرکز مدیریت بوشهر


روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشه
ر