روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر:

کارگاه آموزشی «آیین نگارش و مکاتبات اداری» در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد.

شناسه خبر : 80161

1398/05/16

تعداد بازدید : 29

کارگاه آموزشی «آیین نگارش و مکاتبات اداری» در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد.
کارگاه آموزشی «آیین نگارش و مکاتبات اداری» ، با حضور مدیران و معاونین مدارس علمیه خواهران استان در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، کارگاه آموزشی «آیین نگارش و مکاتبات اداری» ، با حضور مدیران و معاونین مدارس علمیه خواهران استان در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر برگزار شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، با تشریح مفهوم ارتباط موثر و عناصر ارتباطی، نوشتن را یکی از مهم ترین مهارت های ارتباطی خصوصا برای کارکنان سازمان ها توصیف کرد و گفت: برای اینکه فهم درستی از کارمند بخواهیم، مطالب باید فهیم بیان شود و همگی ما باید شیوه صحیح انتقال دانش را فرابگیریم. در این زمینه، سیستم باید مهارت ها و ابزارارتباطی را که نوشتن یکی از آنهاست، آموزش ببیند.

فاطمه یوسفی درخصوص اهمیت نگارش و مکاتبات اداری به عنوان یک ابزار ارتباطی اظهار داشت: به ثمر رسیدن فرایند ارتباطات، نیازمند استفاده از ابزارهای خاصی است که یکی از این ابزارها، نوشتار است.

وی به مطالبی که در این دوره ارائه شد اشاره کرد و گفت: انواع سند ، انواع مکاتبات اداری، تقسیم بندی اسناد از نظر درجه، زمان اقدام، ارزش، حساسیت و اهمیت، محتوا و غیره، بیان ویژگی های اصلی نامه اداری، بیان ویژگی های فرعی نامه اداری، بیان ویژگی های نامه خوب و گزارش نویسی از جمله این مباحث است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان، مهارت در نگارش را برای انتقال اطلاعات ضروری دانست و تصریح کرد: اگر مهارت نوشتاری مناسبی نداشته باشیم در انتقال اطلاعات دچار نقیصه می شویم و سیستم اداری بعد از مدتی، مسیری را می پیماید که شاید برای مدیران ارشد قابل انتظار نبوده چون از ابزار مناسبی برای فهم درست، استفاده نشده است. بنابراین نوشتار و مکتوبات که توسط نیروی انسانی ادارات به خصوص در حوزه های علمیه انجام می شود، جایگاه بسیار مهمی دارد.

وی افزود: برای هماهنگی بین این بخش ها نیازمند ارتباط هستیم. سطوح بالای ادارات و سازمان ها، دانش، تفکرو آگاهی شان باید از مکانیزمی عبور کند و به سطح سازه برسد و در سطح سازه اجرایی شود. بر اساس مدلی که در سطوح بالای سازمانی و اداری وجود دارد، در سطوح پایین نیز باید همان درک وجود داشته باشد و برای انتقال این دانش و اطلاعات به ابزارهایی نیاز داریم که متداول ترین آنها، نگارش است.

یوسفی با اشاره به اینکه افراد باید با نوشتار آشنا باشند و بدانند چگونه باید بنویسند، درباره محتوای ارائه شده در این دوره آموزشی نیز اظهار داشت: آگاهی از انواع نوشته ها، انواع نامه ها، تفاوت گزارش و صورتجلسه، تفاوت حکم و نامه و بخشنامه و نظایر آن، و نیز آشنایی با مفهوم ارتباطات، ارتباطات سازمانی، ارتباطات اداری، انواع مکاتبات اداری، اصول و قواعد مکاتبات اداری، آیین نگارش که شامل دستور زبان، نشانه گذاری و چگونه نوشتن است، از جمله مباحث مطرح شده در کارگاه آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری بوده است.

گفتنی است این کارگاه یک روزه به مدت 4 ساعت در سالن اجتماعات مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد.