آيت‌الله صفایی بوشهری:

ازدواج‌های ناسالم بانوان را دچار بحران می‌ کند

شناسه خبر : 80023

1398/05/12

تعداد بازدید : 70

ازدواج‌های ناسالم بانوان را دچار بحران می‌ کند
نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه ازدواج‌های ناسالم جامعه، به ویژه بانوان را دچار بحران می‌کند گفت: یکی از راهکار‌های تقابل با دشمنان در عرصه خانواده، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و تبلیغات است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر: آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری با اشاره به اهمیت و جایگاه ازدواج در اسلام اظهار کرد: ازدواج در نظام بشری یک مسئله فطری و لازم در زندگی اجتمای است و به همین دلیل نیز از ابتدای خلفت انسان، یکی از مهمترین ویژگیهای بشریت نیاز به تشکیل خانواده و ازدواج بوده است.

وی با اشاره به آیه ۲۱ سوره روم گفت: خداوند در یکی از آیات الهی، ازدواج و تشکیل خانواده را مایه آرامش و تکامل انسان معرفی کرده است و همین مسئله بیانگر اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: باتوجه به آیه ۲۱ سوره روم، ازدواج نکردن منجر به اضطراب، عدم تکامل و رشد در عرصههای فردی و اجتماعی خواهد شد و آسیبهای زیادی را به همراه دارد.

عدم تمایل به ازدواج از بزرگترین مشکلات و بحرانهای جامعه بشری است

وی با بیان اینکه عدم تمایل به ازدواج به یکی از بزرگترین مشکلات و بحرانهای جامعه بشری تبدیل شده است خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات جامعه بشری به ویژه جهان غرب اضمحلال و عدم توجه به ازدواج سالم است به همین دلیل جهان غرب دچار بحران خانواده شده است و تنها راه نجات و برونرفت از این بحران توجه به ازدواجهای سالم است.

امام جمعه بوشهر عنوان کرد: جهان غرب و صهیونیسم میکوشند تا مفهوم ازدواج و این پدیده الهی را از بین ببرند تا بتوانند با برنامهریزی ضدبشری، انسانها را دچار استعمار و استثمار کنند و وظیفه ما است که اجازه ندهیم دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و فرهنگی از مهمترین دلایل عدم تمایل جوانان به ازدواج است گفت: در حال خاضر نرخ بیکاری جوانان در کشور بالا است و براساس آمار رسمی نرخ بیکاری 9/۱۰ درصد است که البته آمار غیررسمی بیشتر از این عدد را نشان میدهد.

آیتالله صفایی بوشهری افزود: متاسفانه اکثریت غریب به اتفاق جوانان کشور بیکار هستند و پشتوانه اقتصادی ندارند و طبیعتا این مسئله منجر به عدم تمایل جوانان به ازدواج میشود و این از مشکلاتی است که باید برطرف شود.

سیر نزولی ازدواح با فشارهای اقتصادی ارتباط مستقیم دارد

وی با تأکید بر اینکه سیر نزولی ازدواح با فشارهای اقتصادی ارتباط مستقیم دارد اظهار کرد: بسیاری از جوانان که به ما مراجعه میکنند مهمترین عامل عدم تمایل به ازدواج را مشکلات اقتصادی مطرح میکنند؛ متاسفانه مشکلات اقتصادی علاوه برکاهش ازدواج، موجب افزایش طلاق نیز شده است.

نماینده ولیفقیه در بوشهر با بیان اینکه دلایل کاهش ازدواج و افزایش طلاق باید آسیبشناسی شود خاطرنشان کرد: باید برنامهریزیدقیق و حساب شده در مسئله ازدواج داشته باشیم و با بررسی آسیبشناسانه موانع ازدواج و عوامل طلاق را کشف و مشکلات را مرتفع کنیم.

تاثیر مسائل فرهنگی در کاهش ازدواج

وی با اشاره به تاثیرات مسائل فرهنگی در کاهش ازدواج و افزایش طلاق افزود: مسائل فرهنگی نیز تاثیرات بسیار زیادی در عدم تمایل جوانان به ازدواج داشته است و متاسفانه افزایش توقعات و تجملگرایی و برخی از آداب و رسوم اضافی که هیچگونه سازگاری با فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارد تبدیل به یک مشکل جدی برای خانوادهها شده است.

امام جمعه بوشهر عنوان کرد: برای حل مشکل ازدواج باید توجه زیادی به مسائل فرهنگی و اقتصادی داشته باشیم و کار ویژهای انجام دهیم، مسؤولان نیز باید به طور جدی وارد صحنه شوند و مسائل و مشکلات را برطرف کنند چراکه کاهش ازدواج و افزایش طلاق موجب آسیبهای بسیار جدی و گسترده و عمیق در جامعه و خانواده خواهد شد.

وی به تشریح اهمیت توجه به ازدواج و تحکیم خانواده پرداخت وخاطرنشان کرد: تهاجم فرهنگی به عرصه ازدواج و خانواده از برنامههای اصلی و پرتوکلهای جهان صهیونیسم است تا جوانان جامعه را از ازدواج دور کنند و به سمت تجرد یا ازدواجهای ناسالم مانند ازدواجهای سفید ببرند .

آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه ازدواجهای ناسالم جامعه، به ویژه بانوان را دچار بحران میکند گفت: یکی از راهکارهای تقابل با دشمنان در عرصه خانواده، استفاده از ظرفیت رسانهها و تبلیغات است.

وی ادامه داد: ما در کشورهای رسانههای فعالی در زمینه خانواده داریم اما تنها این رسانههای کافی نیستند و ما باید به طور جدی یک جبهه فرهنگی تحکیم بنیان خانواده ایجاد کنیم، همچنین باید در رابطه با ازدواج سالم و موفق، معیارها،شاخصها و ارزشها را بیان و تبیین کنیم.

نماینده ولی فقیه در بوشهر در پایان گفت: بدون تردید جهان استکبار و صهیونیسم آرام نخواهد نشست و همواره در مسائل اساسی و زیربنایی مانند خانوادهفعالیت میکنند و ما باید تهاجمها را دفع و ارزشهای اسلامی و انسانی را به جامعه به ویژه جوانان معرفی کنیم