مدیر مدرسه علمیه الزهرا(س) بوشهر:

روحانیون مبارز نسبت به محیط پیرامون خود بی تفاوت نبوده اند

شناسه خبر : 71392

1397/10/19

تعداد بازدید : 75

روحانیون مبارز نسبت به محیط پیرامون خود بی تفاوت نبوده اند
بازیاری ادامه داد: روحانیون مبارزی چون، میرزای شیرازی، مدرس و حضرت امام (ره) افرادی بودند که علاوه بر فتح قله های علم و اخلاق هرگز نسبت به محیط پیرامون خود بی تفاوت نبوده اند.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، رباب بازیاری مدیر مدرسه علمیه الزهرا(س) بوشهر با اشاره به قیام 19 دی گف: یکی از ویژگی های مهم و بارز قیام 19 دی حضور همه اقشار جامعه اعم از زن و مرد بود که با رهبری و زعامت روحانیت بیدار و آگاه ورقی زرین در تاریخ این مرز و بوم به نام خود ثبت کردند.

وی افزود: با بررسی تاریخ مشروطه تا انقلاب اسلامی به این نتیجه می رسیم که هرگاه مطالبات به حق مردمی توسط روحانیت بصیر و روشن ضمیر هدایت و جهت دهی شده است شاهد اثرات بسیار مطلوبی بودیم.

بازیاری ادامه داد: روحانیون مبارزی چون، میرزای شیرازی، مدرس و حضرت امام (ره) افرادی بودند که علاوه بر فتح قله های علم و اخلاق هرگز نسبت به محیط پیرامون خود بی تفاوت نبوده اند.