کمیسیون توسعه و برنامه ریزی مدیریت استانی بوشهر برگزار شد

شناسه خبر : 71351

1397/10/19

تعداد بازدید : 59

کمیسیون توسعه و برنامه ریزی مدیریت استانی بوشهر برگزار شد
جلسه توجیهی و رای گیری مدیران مدارس جهت کمیسیون توسعه و برنامه ریزی مدیریت استانی بوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، جلسه توجیهی و رای گیری مدیران مدارس جهت کمیسیون توسعه و برنامه ریزی مدیریت استانی بوشهر برگزار شد.

این کمسیون در راستای واسپاری حداکثری امور به واحد های تابعه و تقویت مدرسه محوری تشکیل و ایجاد می شود.