مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر

اعتماد به اروپا همان نتیجه اعتماد به آمریکا را دارد

شناسه خبر : 59693

1397/02/22

تعداد بازدید : 97

اعتماد به اروپا همان نتیجه اعتماد به آمریکا را دارد
حجت الاسلام جمالی خاطرنشان کرد: ما نتیجه اعتماد به برجام را دادیم، همانطور که مقام معظم رهبری تذکر داد که آمریکا قابل اعتماد نیست و تنها تجربه گرانسنگ برای ملت باقی می ماند، مسلما اعتماد به اروپا هم نتیجه ای غیر اعتماد به آمریکا را نخواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر حجت الاسلام یوسف جمالی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره تکیه به دشمن گفت: در قرآن کریم هدایت برای کسانی قرار داده شده که سعی، تلاش و دارای برنامه و طرح باشند، این حرکت خطوط قرمزی هم دارد که یکی از آنها عدم تکیه به ظالمین است یعنی رشد مادی و دنیوی با تکیه به ظالمین مردود است.

وی تأکید کرد: ما شاهدیم عده ای به دنبال این هستند که فهم استکبار ستیزی و ظلم ستیزی را کمرنگ کنند و خط قرمز قرآن کریم در مناسبات را رعایت نکنند، اگر امروز تفکر بسیجی و انقلابی سیبل دشمنان ماست چون ماهیت این تفکر انقلابی بودن، پیرو رهبری بودن و ظلم ستیزی است.

حجت الاسلام جمالی خاطرنشان کرد: ما نتیجه اعتماد به برجام را دادیم، همانطور که مقام معظم رهبری تذکر داد که آمریکا قابل اعتماد نیست و تنها تجربه گرانسنگ برای ملت باقی می ماند، مسلما اعتماد به اروپا هم نتیجه ای غیر اعتماد به آمریکا را نخواهد داشت.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر افزود: از کشورهای اروپایی که با یک اشاره آمریکا به کشور مستقل سوریه حمله کردند، چه توقعی از آنها می شود داشت و تنها راه تکیه بر داشته های داخلی و نیروهای جوان است.

وی خاطرنشان کرد: در سال های دفاع مقدس هم در حال جنگ بودیم و هم تحریم و کشور هنوز به قوام امروز نرسیده بود اما سرپا ایستادیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر تأکید کرد: هنوز هم برای جبران سال های که حل مشکلات کشور را به برجام گره می زدیم وجود دارد، چه با برجام و چه بدون برجام می توانیم با تکیه به خدای متعال و استعداد های جوانان این مرز و بوم از تمام مشکلات کشور عبور کنیم و به آمریکا و اروپا نیازی نداریم.