معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر:

روحانیت موانع وحدت حوزه و دانشگاه را کم کند

شناسه خبر : 53090

1396/09/28

تعداد بازدید : 205

روحانیت موانع وحدت حوزه و دانشگاه را کم کند
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر گفت: دانشگاه و حوزه های علمیه می توانند برای تمام پیشرفت های کشور و حتی برای پیشگیری از تمام انحراف ها و انحطاط های جامعه برنامه ریزی کنند.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر رقیه کرمی با تبریک روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: روزی که به نام روز وحدت و حوزه و دانشگاه نام گذاری شده است روز شهادت شهید مفتح می باشد چرا که این عالم و روحانی برجسته و فاضل خصوصیتی داشت که در تعداد معدودی از فضلای آن زمان وجود داشت.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر ادامه داد: شهید مفتح یک روشنفکر و روحانی ای بود که قدرت ارتباط گیری ایشان با نسل جوان و دانشجویان بیشتر از بقیه بود.

وی تأکید کرد: امروز باید روحانیت بیش از پیش موانع وحدت حوزه و دانشگاه را کم کند و راهکارهای لازم را عملی سازد تا بتواند در هدایت گری دینی نسل های جوان و دانشجوی کشور گام های مهمی بردارد.

کرمی با اشاره به اینکه وحدت حوزه و دانشگاه راهبری اساسی برای تحقق اسلام ناب محمدی(ص) است اظهار داشت: دانشگاه و حوزه های علمیه می توانند برای تمام پیشرفتهای کشور و حتی برای تمام انحرافات و تمام انحطاطات جامعه برنامه ریزی کنند.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر افزود: اگر در دانشگاه تهذیب و تعهد در کنار هم باشد و از جهتی حوزهای علمیه هم باید مهذب و متعهد باشند تا بتوانند یک کشور را نجات دهند