حضور معاون بانک قرض الحسنه مهر ایران استان بوشهر و رئیس شعبه مرکزی بوشهر در دفتر مجمع خیرین

شناسه خبر : 41009

1396/01/19

تعداد بازدید : 179

حضور معاون بانک قرض الحسنه مهر ایران استان بوشهر و رئیس شعبه مرکزی بوشهر در دفتر مجمع خیرین
معاون بانک قرض الحسنه مهر ایران استان بوشهر و رئیس شعبه مرکزی بوشهر در دفتر مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران استان بوشهر حضور پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، معاون بانک قرض الحسنه مهر استان بوشهر و رئیس شعبه مرکزی بوشهر در دفتر مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران استان بوشهر حضور پیدا کرد.

 در این دیدار در خصوص فراهم شدن اعطای تسهیلات و امتیازات قرض الحسنه به طلاب خواهر  بوشهری مصوباتی صورت پذیریف.