مدیر مدرسه علمیه حضرت زینب بوشهر مطرح کرد

پاکدامنی زن؛ یکی از عوامل استحکام خانواده/ کم توجهی دولت ها به مقوله حجاب و عفاف

شناسه خبر : 36987

1395/10/17

تعداد بازدید : 105

پاکدامنی زن؛ یکی از عوامل استحکام خانواده/  کم توجهی دولت ها به مقوله حجاب و عفاف
مدیر مدرسه علمیه حضرت زینب(س) بوشهر با اشاره به نگاه دولت ها به مقوله حجاب اظهار داشت: متاسفانه این دولت و دولت های قبل، با اینکه حجاب از حقوق الهی و رعایت آن بر همه مسلمانان واجب است، به این مهم توجه نداشته یا کم توجه بوده اند و با عاملین به منکرات، با مساحمه برخورد می کردند؛

گلچره نوری حقانی در گفتگو با خبرنگار  "منبری ها" گفت: فلسفه حجاب فاطمی در جامعه اسلامی، حفظ ارزش های والای زن است. اگر این سنگر آسیب ببیند یا مورد تهاجم فرهنگی دشمن قرار گیرد، شرافت و سعادت زن فرو ریخته، در سراشیبی سقوط و انحراف قرار می گیرد و موجب آلودگی خود و جامعه خواهد شد.

مدیر مدرسه علمیه حضرت زینب(س) بوشهر افزود: حجاب فاطمی در درجه اول به خود شخص آرامش روانی و معنوی می دهد و سپس موجب استحکام خانواده شده و در اجتماع هم باعث سلامت اقتصاد و فعالیت های اجتماعی می شود.

وی با اشاره به نگاه دولت ها به مقوله حجاب اظهار داشت: متاسفانه این دولت و دولت های قبل، با اینکه حجاب از حقوق الهی و رعایت آن بر همه مسلمانان واجب است، به این مهم توجه نداشته یا کم توجه بوده اند و با عاملین به منکرات، با مساحمه برخورد می کردند؛ درحالیکه پاسداری از ارزش ها و اعتقادات، پایه و اساس حکومت بوده و همه مسؤولان باید خود و خانواده خود را ملزم به رعایت حجاب الهی کرده و با تامین امنیت در پرتو حجاب در جامعه، به مقدسات نظام جمهوری اسلامی، جامه عمل بپوشانند.

نوری حقانی یکی از عوامل استحکام خانواده، پاکدامنی زن ذانست و بیان داشت: اگر در جامعه ای، روابط جنسی به خانواده محدود گردد، جوانان به ازدواج تمایل بیشتر پیدا کرده و بیشترین نفع، عاید زنان خواهد شد، زیرا از محبت و حمایت مالی مردان برخوردار می شوند.

مدیر مدرسه علمیه حضرت زینب(س) بوشهر افزود: ولی اگر در جامعه ای، بی حجابی، خودنمایی و آرایش رواج پیدا کند و مردان در معرض شهوترانی قرار بگیرند، به خانواده خود کمتر محبت کرده و این خانواده ها دایما در حال تزلزل می باشند. رعایت حجاب در والدین، خود الگویی برای فرزندان خواهد بود که آنها هم با حجاب و عفاف در جامعه حضور پیدا کرده و شاهد نسلی تربیت شده در راستای ارزش های انقلاب اسلامی خواهیم بود.

کارشناس مذهبی عنوان کرد:  مهمترین مشکل در راستای انجام واجبات، ترک نواهی الهی، ضعف ایمان و نبود ارتباط واقعی با خدا است. اگر همه ما، خود را در معرض پروردگار عالم ببینیم و خدای سمیع و بصیر را شاهد اعمال خود بدانیم، در برابر او مطیع بوده و خود را ملزم به انجام واجبات و ترک نواهی می دانیم. امام محمد باقر(ع) می فرمایند "اگر انسان، از درون واعظی نداشته باشد، موعظه هیچ موعظه گری در او تاثیر نمی گذارد."

وی اظهار داشت: جامعه ما باید به این باور و یقین برسد که خیر دنیا و آخرت همه ما در گرو انجام واجبات الهی، از جمله حجاب فاطمی است.