شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر

شناسه خبر : 36784

1395/10/13

تعداد بازدید : 126

شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر
شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر برگزار شد.

در این جلسه راه‌اندازی نشریه علمی پژوهشی برای چاپ مقالات اساتید حوزه و کاربردی کردن موضوعات تصویب شد.

همچنین در این شورای، تصویب ایجاد شورای علمی پژوهشی مدارس، تعیین موضوعات کاربردی تحقیقات پایانی و پایان‌نامه ها در سطح ۲ و ۳ بررسی می‌شود.