جلسه برنامه ریزی برگزاری جشن بزرگ بانوان استان بوشهر

شناسه خبر : 35222

1395/09/21

تعداد بازدید : 170

جلسه برنامه ریزی برگزاری جشن بزرگ بانوان استان بوشهر
جلسه برنامه ریزی جشن بزرگ بانوان استان بوشهر با تدبیر مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران استان بوشهر برگزار شد.

اولین جلسه برنامه ریزی جشن بزرگ بانوان استان بوشهر با تدبیر مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران استان بوشهر برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد که ستاد برگزاری این جشن در جلسه آینده تشکیل شود.