با حضور رییس سازمان عمران و نوسازی مدارس علمیه خواهران

جلسه اعضا هیات امنا مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران استان بوشهر برگزار شد

شناسه خبر : 34885

1395/09/16

تعداد بازدید : 218

جلسه اعضا هیات امنا مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران استان بوشهر برگزار شد
جلسه اعضا هیات امنا مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با حضور رییس سازمان عمران و نوسازی مدارس علمیه خواهران کشور ساعت ۱۸روز یکشنبه ۱۴آذر در برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، جلسه اعضا هیات امنا مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با حضور محسن خلج رییس سازمان عمران و نوسازی مدارس علمیه خواهران کشور عصر روز  یکشنبه ۱۴آذر برگزار و گزارشی از روند فعلیت های اخیر و پیش روی مجمع خیرین ارائه شد.