کد مطلب: 123167 تعداد بازدید: ۶۱

♦️ آزمون مشاوران مدارس علميه خواهران استان بوشهر

شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۱۰:۳۵
معاون فرهنگی تبليغی مدیریت حوزه ی علميه ی خواهران استان بوشهر از برگزاری آزمون مشاوران خبر داد.
صبح روز جمعه 6 خرداد 1401 آزمون مشاوران مدارس علیمه خواهران استان بوشهر در مدرسه الزهرا س بوشهر انجام گرفت .
 
خانم فاطمه مجاهد معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر از برگزاری آزمون مشاوران مدارس علميه خواهران استان و متقاضیان جدید  در روز جمعه 6 خرداد خبر داد. 
 
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر در ادامه گفت :به منظور ارزیابی و ارتقاء دانشی و مهارتی مشاوران موجود مدارس علمیه ی خواهران و جذب مشاوران جدید  مورد نیاز مدارس و آموزش آنها، ارائه آموزشهای مستمر و هدفمند و متناسب با شرایط جدید ازمون  ۱۸ نفر از مشاوران مدارس علميه خواهران استان و متقاضیان جدید به صورت متمرکز در سراسر حوزه های علمیه خواهران خبر داد .
 
وی گفت : بعداز آزمون کتبی،  از برگزیدگان مصاحبه نیز گرفته شده و بعد از موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه و برگزاری دوره های ارتقاء و توانمند سازی مجوز حضور در مدارس علميه  را نیز کسب میکنند.