• جشن ازدواج طلاب (۴۹)
  • کارگاه تکمیلی مهارت های بیان تفسیر قرآن کریم در بوشهر (۱۳)
  • گردهمایی طلاب و روحانیون استان بوشهر (۱۷)
  • کارگاه مهارت های بیان تفسیر قرآن کریم در بوشهر (۱۱)
  • نشست و بازدید معاون راهبردی بنیاد فرهنگی خاتم اوصیا از مرکز معارف اسلامی عالیشهر (۱۷)
  • اجلاس مدیران و معاونین فرهنگی مدارس علمیه خواهران استان بوشهر (۲۱)
  • همایش طلیعه حضور 97 (۴۷)
  • چهارمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری (۳۰)
  • تکریم و معارفه مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر (۳۱)
  • کارگاه ویژه اساتید راهنما (۰)