کد مطلب: 8739 تعداد بازدید: ۹۰۲

شرح وظايف پژوهشي مدیریت های استانی حوزه های علمیه خواهران

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲
 
 
1.      برنامه­ ريزي جهت اجراي صحيح برنامه­ ها،‌ضوابط،‌ دستورالعمل­ها و مقررات پژوهشي
2.      ابلاغ مصوبات و بخش­نامه­ ها و دستورالعمل­هاي معاونت پژوهش  مركز به واحدهای حوزوی
3.      نظارت بر رعايت برنامه­ ها، آيين­ نامه­ ها، دستورالعمل ها و بخشنامه­ ها و استانداردهاي پژوهشي واحدهای حوزوی
4.      ايجاد هماهنگي در اجراي آيين­نامه­ ها، دستورالعمل ها و بخشنامه­ هاي پژوهشی ابلاغي
5.      هدايت و نظارت بر محتوا، حسن اجرا و اثربخشي امور پژوهشي واحدهاي پژوهشی
6.      ارزيابي وضعيت پژوهش­هاي ديني و حوزوي در استان
7.      ساماندهی فعالیت­های پژوهشی واحدهای حوزوی
8.      ساماندهی و هماهنگی میان معاونان پژوهش
9.      همكاري با معاونت پژوهشي ستاد جهت كارشناسي­ های ارجاعی
10.همكاري و تعامل با دستگاهها و نهادهاي علمي و پژوهشي استان برای ایجاد ظرفیتها و ارتقاء فعالیت­های پژوهش
11.رسیدگی به امور معاونان پژوهشی مدارس و کمک به هم­ افزایی در تعامل با آنان
12.شناسايي و ارزيابي آثار منتشره در استان و ارسال به مركز
13.ايجاد پايگاه اطلاع رساني پژوهشي و ارتباط مستمر  و ارسال به هنگام اخبار و اطلاعات پژوهشی استان (اعم از مدارس و غیر مدارس) به مرکز
14.ابلاغ و تبيين  فرايندهاي استاندارد تدوين تحقيقات پاياني، پايان­ نامه­ هاي تحصيلي و رساله­ هاي علمي و نظارت بر اجراي فرايندهاي مذكور
15.شناسایی و سازماندهی فارغ التحصیلان در قالب تشکلهای پژوهش
16.تشكيل و مدیریت شورای علمي پژوهشي استان
17.اطلاع رساني از جشنواره­ها و همايش­ هاي پژوهشي به واحدهای حوزوی
18.  تقویت بنیه علمی پژوهشی مدارس از طریق جذب منابع انسانی بخش پژوهش، منابع پژوهش، پروژه­های تحقیقاتی و ...
19.تأييد معاونان و اساتيد پژوهشي واحدهاي آموزشي و پژوهشي استان بر اساس ضوابط و شاخص­های ابلاغی از معاونت پژوهش مرکز
20.مديريت اعتبارات پژوهشي استان
21.پشتيباني و ارائه خدمات پژوهشي به واحدهاي آموزشي و پژوهشي استان
22.‌ ساماندهي و تجهیز كتابخانه­ هاي واحدهای حوزوي
23.بررسی پیشنهاد تأسيس تشکل­های علمی، قطب­ها، انجمن­هاي علمي، كرسي آزاد اندشی، نقد و مناظره و نشريات علمي
24.اجرای کارگاه­ها و دوره­های ارتقاء علمی و مهارتی بر اساس برنامه­ ریزی ابلاغی و نیازهای منطقه­ ای برای معاونان مدیران و اساتید پژوهشی
25.برگزاري همايش­ها  و جشنواره­ ها، مسابقات و نشست­هاي علمي و پژوهشي در سطح استان و تجلیل از فعالیت­های پژوهش برتر
26.ظرفیت­سازی و تأسیس واحدهای پژوهشی، قطب­ها، انجمن­هاي علمي، كرسي نقد و مناظره و نشريات علمي در سطح استان
27.رتبه­ بندی واحدهاي پژوهشي،‌اساتيد پژوهشگر و معاونان پژوهشي واحدهاي آموزشي و پژوهشي
28.تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه و پيشنهاد به مرکز
29.تهيه و تنظيم گزارش عملكرد پژوهشي به صورت دوره­اي و موردي
30 .انجام ساير وظايف محوله
 
شرح وظایف  دبیر شورا:
ماده 15 : معاون پژوهش مدیریت استانی به عنوان دبیر شورا، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- 15 تنظیم و ابلاغ دستور جلسات و مصوبات به اعضای شورا
2- 15 شرکت در جلسات شورا و کارگروه­های وابسته و تنظیم صورت جلسات
3-15 آماده سازی و تهیه کلیه پیش نویس های طرح ها ، برنامه ها و...مرتبط با شرح وظایف شورا
4-15 پیشنهاد مجری و کارشناس جهت تهیه برنامه ها ، طرح ها و ...مرتبط با شرح وظایف شورا به رئیس شورا وانجام پیگیری های لازم
5- 15 پیگیری اجرای مصوبات و ارایه­ی گزارش به شورا
6- 15 ثبت و بایگانی مکاتبات، اسناد، گزارش­ها و مراسلات شورا
7–15 تهیه و تنظیم برنامه بودجه­ی پیشنهادی سالانه­ی شورا با هماهنگی مدیر شورا
8- 15 تنظیم گزارش فعالیت فصلی وارائه به مدیر شورا.
 
وظایف واقدامات معاونت پژوهش مديريت استانی:
معاونت پژوهش استانی، یکی از معاونت­های مدیریت استانی است که در فرایند تحقيق پایاني، اقدامات و وظایف زير را برعهده دارد :
1.      دریافت اسامی طلاب واجد شرایط نگارش تحقيق پایاني، موضوعات مصوب ، اساتيد راهنماي تاييد شده، طرحنامه ها ومصوبات شوراي پژوهش مدارس به منظور كنترل و نظارت بر كيفيت انجام امور.  
2.      ارائه مشاوره به معاونان پژوهشی مدارس علميه درخصوص موضوعات روز آمد تحقیقات پایانی .
3.      تشکیل شورای پژوهش در موارد لازم.
4.      ابلاغ مكتوب موارد نيازمند اصلاح به معاونت پژوهش مدرسه علميه.
5.      دريافت صورتجلسه دفاعيه،تاييد صحت امضاي داور ، مندرجات صورتجلسه وخدشه دار نبودن آن وارايه اصل صورتجلسه به معاونت آموزش مديريت استان وتصوير آن به مركز.
6.      ارسال موارد خاص مربوط به تحقيق پاياني به معاونت پژوهش مركز جهت طرح در کمیسیون امور خاص ، ارسال نتیجه به مدرسه علميه و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی.
7.       دریافت فایل الکترونیکی همه تحقيقات پاياني به همراه يك نسخه چاپی از تحقيقات پاياني برتر از معاونت پژوهش مدرسه علميه و ثبت و نگهداري آن در كتابخانه مديريت استاني.
8.      تهيه و ارسال گزارش هاي دوره اي وخاص حسب درخواست معاونت پژوهش مرکز.
 
وظایف  معاونت پژوهشی استانی:
معاونت پژوهشی استانی، یکی از معاونت­های مدیریت استانی است که جهت انجام فرایند پایان نامه وظایف زير را برعهده دارد :
1.      دریافت اسامی طلاب واجد شرایط نگارش پایان نامه که از واحدهای آموزشي معرفی می­شوند
2.      دریافت موضوعات و اسامي اساتيد پیشنهادی طلاب متقاضي تدوين پايان نامه
3.      دريافت اسامي و سوابق و مدارك اساتيد پيشنهادي طلاب متقاضي تدوين پايان نامه،‌كه فاقد پرونده در معاونت پژوهشي مديريت استاني هستند
4.      بررسی و تایید صلاحیت های عمومی اساتید راهنما و مشاور قبل از طرح در کارگروه تخصصی پایان نامه و ارسال نتیجه به صورت مکتوب برای معاون پژوهشی واحد آموزشی
5.      برنامه ریزی و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی جهت تصویب موضوعات و تایید اساتید معرفی شده حداکثر 20 روز پس از دریافت موضوعات و اسامي اساتید
6.      حضور در جلسات کارگروه تخصصی پایان نامه به عنوان دبیر جلسه
7.      اعلام کتبی موضوعات تصویب شده و اساتيد مورد تاييد به واحد آموزشي حداکثر تا 5 روز پس از تصویب
8.      دریافت اسامي اساتید جدید مشاور و راهنما از واحد آموزشی در صورت عدم تأیید اسامی اولیه  و طرح مجدد در کارگروه
9.      صدور ابلاغیه اساتید راهنما و مشاور جهت راهنمایی و مشاوره حداکثر تا 5 روز پس از تاييد آنها.
10.  دریافت  طرح­های تفصیلی پایان­نامه ها  از واحد آموزشي، سه ماه پس از ابلاغ تصويب موضوع
11.  تشکیل جلسه کارگروه تخصصی جهت بررسی و تصویب طرح های تفصیلی دریافت شده ، حداکثر 20 روز پس از دریافت طرح تفصیلی  
12.  اعلام کتبی نتیجه بررسی طرح های تفصیلی مطرح شده در کارگروه تخصصی به واحد آموزشی   حداكثر تا 5 روز پس از بررسی . 
13.  دریافت طرح تفصیلی مجدد یا اصلاح شده از واحد آموزشي در صورت عدم تأیید طرح تفصیلی پیشنهادی در کارگروه و طرح مجدد در کارگروه
14.  دریافت كاربرگ اعلام آمادگی دفاع که به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده باشد، به همراه یک  نسخه  از پایان نامه تایپ شده وطرح نامه تفصیلی
15.  تشکیل جلسه کارگروه جهت تعیین اساتید داور
16.  دریافت کاربرگ اعلام آمادگی داور
17.   صدور و ارسال ابلاغیه استاد داور به همراه يك نسخه از پایان­نامه و طرحنامه مصوب ، حداکثر 4 روز پس از تعيين داور
18.  دریافت ارزیابی مقدماتی استاد داور و اعلام به واحد آموزشي در صورت نیاز به اصلاحات احتمالی.
19.  دریافت پایان­نامه اصلاح شده به همراه تأیید اصلاحات توسط استاد داور جهت تعیین زمان دفاع حداکثر تا 15 روز پس از دریافت اصلاحات
20.  فراهم نمودن مقدمات لازم برای برگزاری جلسه دفاع از قبیل ارسال دعوتنامه به داوران،تعیین مکان ، اطلاع رساني به طلاب ، تهيه كاربرگ ها و...
21.  تشكيل و اداره جلسه دفاعيه
22.  دریافت كاربرگ تکمیل شده ارزیابی هیئت داوران در جلسه دفاعیه
23.   دریافت و منظور نمودن نمره اختصاصي معاونت پژوهش واحد آموزشي به پایان­نامه در صورت عدم حضور معاون پژوهشی واحد آموزشی در جلسه دفاعيه
24.  تنظیم صورتجلسه دفاعیه و اعلام کتبی نتیجه به واحد آموزشي
25.  دریافت كاربرگ اعتراض طلبه به نتیجه داوری به هنگام لزوم از طریق واحد آموزشی و در صورتی که نمره ارزیابی کمتر از حد نصاب باشد
26.  تشکیل جلسه کارگروه تخصصی پایان­نامه به منظور بررسی اعتراض طلبه حداکثر تا 20 روز پس از دریافت اعتراض
27.  اعلام نظر کتبی کارگروه به واحد آموزشي حداکتر تا 4 روز بعد از جلسه کارگروه
28.  پیگیری جهت تکرار فرایند دفاع از پایان نامه در صورت نیاز
29.  ارسال موارد خاص مربوط به پایان نامه به معاونت پژوهش مرکز، جهت طرح در کمیسیون موارد خاص
30.   پیگیری جهت اخذ نتیجه و  مصوبه کمیسیون موارد خاص
31.   ارسال نتیجه به ذی نفع و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی
32.  تکمیل كاربرگ حق الزحمه هیئت داوران و ارسال به مدیریت استان جهت  اقدام وپیگیری های لازم
33.  دریافت فایل الکترونیکی به همراه دو نسخه چاپی  پایان نامه از معاونت پژوهشی واحد آموزشی و ارسال يك نسخه به معاونت پژوهش مركز و بايگاني نسخه ديگر درمديريت استاني
34.  اعلام نتیجه پایان نامه دفاع شده به معاونت آموزش مديريت استاني
 
وظایف دبیر کارگروه (معاون پژوهش مدیریت استان) :
1-    دعوت از اعضا جهت تشكيل جلسات کارگروه
2-    تهیه و تنظیم دستور کار جلسات
3-    برگزاری  جلسات وشرکت در آن و تنظیم صورت جلسات
4-    پیگیری جهت اجرایی شدن مصوبات
5-    تهیه و تنظیم پیش نویس گزارش عملکرد کارگروه
6-    تشکیل و تکمیل پرونده برای اعضا کارگروه پس از صدور حکم
7-    تهیه وتنظیم برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه کارگروه
8-    پیگیری حق الزحمه اعضا کارگروه